เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

ส่งอีเมล
ข้อมูลอื่น ๆ:

ที่ว่าการอำเภอหนองหาน (Nong Han District Office)
ถนนอุดร-สกล หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 41130
โทรศัพท์ที่ทำการปกครองอำเภอหนองหาน : 042-261275
โทรสาร.FAX : 042-261275

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์หน่วยงาน : www.nonghandistrict.go.th

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster