เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

Attachments:
Download this file (Authority-and-Duties-of-the-District-Community-Development-Office.pdf)ดาวน์โหลดเอกสาร(คลิ๊ก)[อำนาจหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ]97 kB
Download this file (Powers-and-duties-of-the-District-Agriculture-Office.pdf)ดาวน์โหลดเอกสาร(คลิ๊ก)[อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการเกษตรอำเภอ]66 kB
Download this file (Powers-and-duties-of-the-District-Fisheries-Office.pdf)ดาวน์โหลดเอกสาร(คลิ๊ก)[อำนาจหน้าที่สำนักงานประมงอำเภอ]182 kB
Download this file (Powers-and-duties-of-the-District-Livestock-Office.pdf)ดาวน์โหลดเอกสาร(คลิ๊ก)[อำนาจหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ]82 kB
Download this file (Powers-and-duties-of-the-district-office.pdf)ดาวน์โหลดเอกสาร(คลิ๊ก)[อำนาจหน้าที่ของที่ทำการปกครองอำเภอ]2939 kB
Download this file (Powers-and-duties-of-the-District-Public-Health-Office.pdf)ดาวน์โหลดเอกสาร(คลิ๊ก)[อำนาจหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ]94 kB

Loading...

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster